DATA GEDREVEN WERKEN

Het is onze overtuiging dat net als in de retail, bedrijven in de bouw- en installatie-branche ook informatiegestuurd gaan worden. Bij Big Data, Analytics en IoT gaat het in onze ogen om het creëren van nieuwe businessmodellen. De techniek is niet leidend, maar volgend.

DATA, INFORMATIE EN PREDICTIVE ANALYTICS

Big Data groeit enorm hard. Het is een enorme uitdaging, maar ook een kans om deze data te managen en er voordeel uit te halen.

HOE DOEN WE DAT?

  • Wij hebben gekozen voor een softwareplatform dat open standaarden ondersteunt, informatie en systemen eenvoudig integreert. Dat gebruik maakt van standaard componenten en slimme add-ins.
  • Gestructureerde data, sensordata en ongestructureerde data uit formulieren komen bij elkaar. Met het product Vision heeft Acto een eerste flexibele asset database gemaakt die alle vormen bij elkaar brengt.
  • In partnership ontwikkelen van generieke of specifieke businessmodellen. Denk aan predictive maintenance.
  • Predictive analytics worden geïntegreerd of gekoppeld met het ERP-ecosysteem.

Ontdek de andere speerpunten

Integraal bouwen – ketensamen­werking
No hands ERP
Wendbaar en flexibele ERP
Maatwerk is de nieuwe standaard