KETENSAMERKING EN INTEGRAAL BOUWEN

In onze ogen is ketensamenwerking de haarlemmerolie in de digitale evolutie. Acto zal hierin een steeds groter aandeel gaan spelen als partner in de keten.

KETENSAMENWERKING EN INTEGRATIE

Ketensamenwerking en virtueel bouwen zijn belangrijke trends. Acto zorgt dat het softwareplatform ervoor gereed is, zodat we kunnen aanhaken bij de praktijk van nu en morgen. Dit doen we graag samen met onze klanten en hun ketenpartners.

HOE DOEN WE DAT?

  • Ketenintegratie was vroeger een technische aangelegenheid; inmiddels kan dit grotendeels als selfservice of als dienst worden afgenomen.
  • Acto kent al jaren CAD-koppeling met ERP en een BIM-koppeling met MJOP.
  • Het gehele ERP-ecosysteem wordt getuned op de nieuwste ETIM-RT standaarden, IFC en open BIM-standaarden.
  • Op deze manier kunnen we alle  gemeenschappelijk businessmodel in de ketensamenwerking uitwerken, waarbij processen op elkaar aansluiten, data en kennis gedeeld kunnen worden. Hierbij is partnership met onze klanten en hun partners essentieel, zodat concrete casussen in de praktijk kunnen worden getoetst.

Ontdek de andere speerpunten

Data gedreven werken
No hands ERP
Wendbaar en flexibele ERP
Maatwerk is de nieuwe standaard