INTEGRATIE MAINTENANCE ENGINEERING

Veel installatiebedrijven hebben vanuit strategisch oogpunt het maken en uitvoeren van meerjaren-onderhoudsplannen in het dienstenportfolio opgenomen. De meeste onderhoudspartijen gebruiken voor het maken van MJOP’s de software van Prognotice. Een integratie tussen dit MJOP-systeem en ActoService voor de uitvoering van het MJOP is dan ook een logische stap.

INTEGRATIE MAINTENANCE ENGINEERING

De visie om systemen met elkaar te verbinden is niet nieuw. Jaren geleden heeft Acto succesvol het concept Prognotice geïntroduceerd, als een verbindend systeem tussen gebouweigenaar, beheerder, adviseur(s) en onderhoudspartijen. Dat betekent dat op dit platform koppelt met diverse ERP- en FM-pakketten. Alles met het doel om tot integrale inzichten te komen.

HOE DOEN WE DAT?

  • Prognotice vult specifieke servicefunctionaliteiten in die meestal in ERP ontbreken, zoals: onderhoudscalculatie, nulmeting, verschillenanalyse, meerjaren onderhouds-planning en -begroting, en conditiegericht onderhoud.
  • Met NEN2767 kunnen condities eenvoudig bepaald worden en kan besloten worden opdrachten naar het ERP te sturen om deze gebreken op te lossen.
  • Daarnaast kunnen naast de NEN2767 eigen inspectieformulieren gemaakt worden. Het mooie is dat de selfservice-formulieren gekoppeld worden aan de (landelijke) asset-database. M.b.v. van een analytics portaal kunt u intern of extern de rapportages analyseren.
  • Prognotice Talk is de module, waarmee de data met derden geïntegreerd wordt. De poortwachter functie binnen deze module zorgt dat dit gecontroleerd gebeurt. Het spreekt voor zich dat de koppeling met ActoService aanwezig is, waarbij assetgegevens gedeeld worden en servicewerkzaamheden naar het ERP worden doorgezet.
  • De slimme assetdatabase is zodanig  opgezet, dat er zowel gestructureerde als ongestructureerde data op een flexibele manier opgeslagen kan worden.

Ontdek de andere speerpunten

Intuitieve user interface
SharePoint Cloud integratie
Self-service Business Intelligence
Ketenintegratie en workflow
Mobiliteit