SELF-SERVICE BUSINESS INTELLIGENCE

Met de Acto BI oplossing beschikt u over onmisbare stuurinformatie voor alle lagen binnen uw organisatie. Hierbij kan de eindgebruiker zelf zijn dashboards samenstellen om juist die informatie te krijgen die hij of zij voor het werk nodig heeft. Zonder de hulp van uw IT-afdeling of een consultant: Self Service BI.

SELF-SERVICE BUSINESS INTELLIGENCE

Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op binnen een bedrijf. Hierbij is het essentieel om concrete doelen te stellen en de actie en resultaat te meten. Denk aan financiering onderhanden werk, projectstanden, maar ook evidente zaken als op tijd factureren of inzicht in de productiviteit. Omdat de doelen in de tijd wijzigen is het belangrijk dat dashboards zelf snel en eenvoudig aangepast kunnen worden.

HOE DOEN WE DAT?

  • De data die opgesloten zit in het ERP is via zogenaamde ‘datamarts‘ logisch gerangschikt en ontsloten. Op deze manier is de data begrijpelijk voor een key-user die de eigen dashboards beheert. Deze goed leesbare datawarehouse-objecten worden datamarts, Kimball- of stermodellen genoemd.
  • Acto levert per datamart een aantal voorbeeld dashboards uit, die naar eigen inzicht laagdrempelig kunnen worden aangepast.
  • Data staat in de Microsoft Azure Cloud en er wordt gebruikt gemaakt van Microsoft Power BI. De dashboards zijn dus zowel vanuit kantoor als onderweg te gebruiken op een cliënt, web als mobiel.
  • Naast de ontsloten ERP-data kunt u ook gegevens uit andere systemen combineren op een dashboard. Dit kan vanuit oneindig veel bronnen, van openbare data op het web tot data uit andere applicaties.
  • Desgewenst kunnen ook andere BI tools op de datawarehouse ingeplugd worden.

Ontdek de andere speerpunten

Intuitieve user interface
SharePoint Cloud integratie
Integratie Maintenance Engineering
Ketenintegratie en workflow
Mobiliteit