VISIE EN STRATEGIE

In deze snel veranderende wereld waarin technologische vernieuwingen elkaar razendsnel opvolgen, is stilzitten dus geen optie. Niet voor ons als software-ontwikkelaar, niet voor u als bouw- of installatie­bedrijf. Met Acto Invictus introduceert Acto een hernieuwde strategie en roadmap. Deze strategie is grofweg op te delen in twee pijlers: Het ontsluiten van de ERP en een toekomstbestendige oplossing die nooit veroudert.

Met Acto Invictus maken we onze sublieme software nog subliemer en zorgen we er voor dat deze vandaag al future proof is.

Ontsluiten ERP en aanhaken incidentele en externe gebruikers

ERP is geen op zichzelf staande entiteit, maar moet aansluiten bij de processen zowel binnen als buiten uw organisatie. Onze visie is dat ERP ontsloten moet worden voor de incidentele gebruiker, bijvoorbeeld de projectleider, monteur of salesmanager die veel onderweg is. Daarnaast starten en eindigen processen vaak bij uw klanten of ketenpartners, ook deze moeten aangehaakt worden. Hiervoor hebben we een aantal speerpunten benoemd die te maken hebben met onderwerpen als ketenintegratie, mobiliteit, selfservice BI. Maar het aanhaken van (met name) interne gebruikers heeft ook alles te maken met de user interface/ user experience, de gebruiksvriendelijkheid. Inmiddels zijn binnen al deze thema’s producten beschikbaar, waarbij gebruik is gemaakt van de nieuwste technieken. Uiteraard stoppen we daar niet mee, maar worden deze oplossingen steeds verder uitgebreid en aangevuld  op basis van marktontwikkelingen en trends.

Strategie ontsluiten en aanhaken incidentele en externe gebruikers

1-ontsluiten-erp-en-aanhaken-incidentele-en-externe-gebruikers

ERP-ecosysteem gereed voor de toekomst

De digitale evolutie staat niet stil en staat op dit moment in de hoogste versnelling. Dit betekent een continue stroom aan veranderingen voor de wereld om ons heen en dus ook voor de bedrijven in het bouwsegment. De tijd dat we rustig nieuwe ontwikkelingen konden adopteren en implementeren is voorgoed voorbij, de enige constante is de verandering zelf. Daarin moet je mee. De ontwikkelingen stellen ook direct of indirect eisen aan de bedrijfssoftware. We spreken dan ook niet meer van een ERP-systeem, maar van een ERP-ecosysteem, waarin alles met elkaar in verbinding staat en op elkaar reageert. Er komen slimme gebouwen, woningen en systemen. Daarmee wordt data steeds belangrijker en kan deze gebruikt worden voor analyses en predictive maintenance. De markt eist dat systemen en processen wendbaar en flexibel zijn, zo ook software. Verregaande ketensamenwerking eist dat systemen eenvoudig gekoppeld moeten worden. Workflows worden ‘no-hands’, wat betekent dat een proces end-2-end zonder tussenkomst van mensen automatisch verloopt.

Strategie ERP-ecosysteem gereed voor digitale evolutie

erp-ecosysteem-gereed-voor-digitale-evolutie